Nieuws

Smakkelaarspark 2.0: het ontwerp is vernieuwd!

5 september 2019

Het ontwerp van het Smakkelaarspark is vernieuwd! Na het winnen van de tender in september 2018 is het ontwerpteam direct aan de slag gegaan met het Voorlopig Ontwerp. Daarin zijn onder andere diverse aandachtspunten meegenomen die door de gemeente en het Stadstenderteam (een team van betrokken bewoners uit Utrecht) zijn meegegeven voor deze complexe locatie. Deze aandachtspunten zijn uitgewerkt in Smakkelaarspark 2.0. Hieronder kun je het vernieuwde ontwerp van het Smakkelaarspark zien!

De belangrijkste aanpassingen zijn:

    • het nieuwe ontwerp oogt rustiger
    • er is meer ruimte voor groen
    • de hoeveelheid hoeken en loze ruimten zijn geminimaliseerd, waardoor het park overzichtelijker is
    • het brugontwerp is aangepast, waardoor de Leidse Rijn beter te zien is vanaf de Vredenburgknoop.

Dit is nog niet het definitieve ontwerp. Het plan voor deze complexe locatie wordt de komende maanden verder uitgewerkt in goed overleg met de gemeente, omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen vanuit de stad. Wij houden je hierover op de hoogte!

Informatieavond bestemmingsplan

16 augustus 2019

Het plan voor het Smakkelaarsveld is weer een stap verder. Het ontwerp uit 2018 is verder uitgewerkt en een stuk concreter geworden. We willen het ontwerp zoals het nu is, graag aan je laten zien. Je bent van harte uitgenodigd voor een informatieavond op donderdag 5 september 2019. De uitgebreide uitnodiging ontvang je half augustus in je mail.

Om het plan voor het Smakkelaarsveld: “Smakkelaarspark” mogelijk te maken, is een gedeeltelijke wijziging in het bestemmingsplan nodig. Het college heeft dinsdag 16 juli de zogenoemde ‘partiële herziening’ van het bestemmingplan vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat een deel van het huidige bestemmingsplan wordt aangepast. Verder blijft het bestemmingsplan uit 2014 gelden. De belangrijkste wijziging gaat over het toevoegen van horeca, kantoor en kleinschalige leisure. Lees meer hierover in de brief die vandaag naar de gemeenteraad is gestuurd.

Tegen de aanpassing kunnen zienswijzen worden ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan ligt aan het eind van de zomervakantie (vanaf 16, 23 of 30 augustus) zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf dat moment ook digitaal in te zien. De link hiernaar staat dan op de website van de gemeente Utrecht. Op de informatieavond van 5 september licht een jurist toe waarom deze wijziging nodig is en kun je het ontwerpbestemmingsplan inzien en vragen stellen.

Achtergrond

Op het Smakkelaarsveld komt groen, drie woongebouwen, horeca, kantoorruimte en een parkkelder. De inrichting is bedoeld als tegenhanger van de hectische omgeving: in het centrum, naast Utrecht CS en bovenop een tram- en busbaan. Dit winnende plan van ontwikkelaar Lingotto is ontworpen door Arup, Studioninedots, ZUS en VKZ en kwam mede tot stand op basis van gesprekken met de stad, de directe omgeving en de gemeenteraad. Meer informatie over de werkzaamheden in het Stationsgebied staat op www.cu2030.nl

Bij het maken van het plan was niet alles mogelijk op deze complexe plek. De gemeenteraad stelde een aantal randvoorwaarden. Het water van de Leidse Rijn moest terugkomen en ruimte voor wonen en veel groen. De aanleg van de Leidse Rijn en de openbare ruimte moet worden betaald van de opbrengsten van de woningen. Het Smakkelaarsveld moest goed verbonden worden met de omgeving en duurzaam, gezond en hoogwaardig worden ontwikkeld.

2019 © Smakkelaarspark. Ontwerp door LingottoDisclaimer.