Het Smakkelaarsveld wordt weer groen

Het Smakkelaarsveld heeft de laatste jaren geen echte bestemming gehad, maar diende vooral als opslagplaats voor bouwmaterialen en als openbare fietsenstalling. Vanwege die onaantrekkelijkheid en de bestemmingloosheid is het Smakkelaarsveld nu vooral een plek waar de meeste mensen zo snel mogelijk langslopen.

Maar dat wordt anders. Gemeente Utrecht heeft in september 2017 drie marktpartijen gevraagd een plan te maken, waarin de Leidse Rijn wordt doorgetrokken en een park met woningen wordt gerealiseerd. Het doel is om van een plek die iedereen kent maar waar niemand wil zijn, een groene plek te maken waar Utrechters juist wél willen zijn, willen verblijven en elkaar willen ontmoeten. De herontwikkeling van het Smakkelaarsveld is in augustus 2018 definitief gegund aan Lingotto, samen met Arup, Studioninedots, ZUS en VKZ. Dit winnende plan past het beste bij de vraag vanuit de stad en de kaders van gemeente Utrecht.

Meer over de kaders

Een orkaan aan beweging en dynamiek rondom het Smakkelaarsveld

Een plek die even doet afremmen…

In het Smakkelaarspark kan je straks je zintuigen de kost geven,
omdat de omgeving even uit staat.

Je kan er verpozen, je kan er dagdromen, je kan dansen,
je kan rennen, je kan er zitten en je kan er liggen.
In de zon of juist niet. Onder een boom of aan het water.
Hoog daarboven of juist beneden.

De groene oase openbaart zich geleidelijk
totdat je hem kan overzien.
Er zijn grote velden, kleine tuinen,
fijne plekken en behaaglijke hoeken.

Ondanks het razende verkeer om het park doorgaat
kan je even ontspannen en genieten van de frisse lucht,
het groen, de stilte of een evenement dat er plaats vindt.

Ligging Smakkelaarspark aan de Utrechtse Stadscorridor

Het Smakkelaarsveld krijgt weer betekenis

 

Met grote hoeveelheden bussen, treinen, auto’s, fietsers, trams en boten is het Smakkelaarsveld een ware orkaan van beweging, geluid en dynamiek. Opeens horen we vogels fluiten, water kletteren, geroezemoes van mensen en flarden muziek. Het verkeer wordt een dynamisch decor van een grootstedelijke oase. Het Smakkelaarsveld wordt het stille Oog van de Orkaan. Dit was onze droom en dit heeft team Lingotto uitgewerkt tot een ambitieus en realistisch plan.

Het Smakkelaarsveld wordt het Smakkelaarspark: een hoogwaardig stadspark waar wonen en groen samengaan. Het gebied wordt weer verbonden, hersteld en het gebied krijgt weer betekenis. De Leidse Rijn wordt doorgetrokken, zodat bootjes straks tussen de binnenstad en de Munt kunnen varen. Over de Leidse Rijn leggen we twee bruggen aan zodat het Smakkelaarspark goed te bereiken is. Ten slotte wordt een zo groot mogelijk park aangelegd, waar je even kunt ontkomen aan de hectiek van de stad. Het gebied wordt met dit ontwerp en programma (wonen, sporten, spelen, ontspannen, ontmoeten in het groen, horeca en parkkelder) een nieuwe bestemming aan de Utrechtse Stadscorridor.

Het Smakkelaarspark in drie stappen

Stap 1: In het Smakkelaarspark wordt de hoeveelheid groen gemaximaliseerd. Het groen loopt zelfs door op de daken en óver de HOV-baan heen.

Stap 2: Het Smakkelaarspark krijgt een fijnmazig mozaïek op basis van historische en stedenbouwkundige lijnen in de directe omgeving. Daarmee past het plan zich optimaal in in de omgeving.

Stap 3: Aan de hand van diverse parameters en computersimulaties bepaald waar de volumes het beste gepositioneerd moeten worden, met als doel om een gezond park met gezonde woningen te creëren. Dat betekent onder andere minimaal verkeersgeluid, minimale windhinder en maximale bezonning in het park én in de woningen. 

Een kijkje in de keuken: parametrisch modelleren

Het unieke ontwerp van het Smakkelaarspark is mede te danken aan de inzet van computers. Binnen het fijnmazige mozaïek van de architecten is met computersimulaties bepaald waar de woonvolumes komen te staan. Met het doel om een gezond park met gezonde woningen te creëren. De onderstaande criteria (oftwel: parameters) zijn gebruikt om tot het optimale model te komen:

  • Maximale bezonning in het park én in de woningen, ook in de avonduren
  • Minimale geluidsniveaus in het park en in de woningen
  • Minimale windhinder voor een aangenaam park
  • Alle woningen zijn minimaal tweezijdig georiënteerd (zodat je goed kunt ventileren)
  • Voldoende dakoppervlak voor PV-panelen
  • Voldoende zicht op alle plekken in het park (sociale veiligheid)
In de parametrische studie hiernaast is te zien dat de computer honderden varianten berekent en op zoek gaat naar de optimale variant. Deze studie is een van de vele studies die wij hebben verricht om tot het optimale model te komen.

Een nieuwe hybride tussen landschap en gebouw

De nieuwe hybride tussen groen, water, mens en natuur

Het Smakkelaarspark is een uniek stedelijk landschap waar gebouwen en parkruimte in elkaar opgaan. De nieuwe hybride tussen groen, water, mens en natuur creëert een stedelijk ecosysteem dat weerbaar, divers en duurzaam is.

Het groene park, dat begint aan de Vredenburgknoop en over de HOV-baan tot aan het spoor doorloopt, creëert een rustpunt en ontmoetingsplek in deze hoogstedelijke omgeving. De drie van elkaar losstaande gebouwen zorgen voor optimale bezonning, geluidswering, een goed windklimaat, sociale veiligheid en menselijke maat in het park. In het midden van het park is een horecapaviljoen met terras. Het dak van het woongebouw aan het water is openbaar toegankelijk. Hierop komt ook horecagelegenheid. Aan het water komt een kleine haven.

Het Smakkelaarspark is een gebied waar je je prettig voelt en waar gezond leven gemakkelijk is. Bovendien wordt met de hoge duurzaamheids- en circulariteitsscores (BENG 1) de druk op het milieu gereduceerd.

Woningen, cultuur en een haven

Verdeeld over drie woongebouwen met circa 150 woningen komen appartementen in het middenhuur segment, vrije sector huur en vrije sector koop. Dankzij de computersimulaties hebben alle appartementen aan minimaal twee zijden ramen. De gebouwen staan deels op de overkluisde bus- en trambaan, waar vervolgens een groen park overheen wordt aangelegd.

Dankzij de hoogteverschillen, ontstaat een bijzondere ruimte onder het park. Deze ruimte wordt de ‘Parkkelder’ waarmee een cultureel-maatschappelijke hub midden in de stad komt, met dagelijks een gevarieerd programma. In het midden van het park is een klein horecapaviljoen met terras. Het Smakkelaarspark is straks van alle kanten bereikbaar voor bezoekers en gebruikers. Het dak van het gebouw aan het water is openbaar toegankelijk. Hierop komt ook een horecagelegenheid. Ten slotte komt onder een van de gebouwen een kleine haven.

Het woonprogramma past binnen het bestemmingsplan. Voor het niet-woonprogramma zal het bestemmingsplan verruimd worden. In 2019 gaat de eerste schop de grond in. In 2022 moet het hele gebied klaar zijn en wordt het Smakkelaarsveld een plek om van te houden!

Programma Smakkelaarsveld

Utrecht maken we samen

Dit plan heeft Lingotto niet alleen gemaakt. Samen met ons team, de gemeente, omwonenden, belangstellenden en een team van kritische Utrechtse denkers zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest om het mooiste plan te maken.

Ook de komende tijd zullen we goed luisteren naar iedereen die zich betrokken voelt bij deze bijzondere plek. We houden je daarom graag goed op de hoogte van het proces. 

Volg ons ook op Facebook en Instagram:

Inschrijven

De komende tijd wordt de website verder aangevuld met nieuws en aanvullende informatie over het plan. Daarnaast zullen wij ook geregeld aanwezig zijn op de locatie zelf. We nodigen je graag uit je gegevens hieronder in te vullen, dan houden we je op de hoogte over het proces.

Uiteraard respecteren we je privacy.